top of page

Analizë e testit të orientimit profesional nga ekspertë.

Të Martën, 28 Janar 2020, nxënësit e shkollës tonë që plotësuan  testin e orientimit profesional "Ariston" patën mundësinë që të ndjekin analizën e përgjithshme të testit dhe të sqarohen  mbi analizën individuale të dhënë secilit.  Folësi, Z. Koutroubelis, është krijuesi i Ariston Test, i cili njihet ndërkombëtarisht për vlefshmërinë dhe besueshmërinë e tij. Ne e falënderojmë përzemërsisht  për nderin që na bëri  të vizitojë  shkollën tonë dhe që  ofroi  bujarisht kohën e tij për të zgjeruar horizontet  tona!

bottom of page