top of page

Rezultatet e provimeve të certifikimit të Gjuhës Greke 2019

Përgëzojmë nxënësit që morën pjesë në provimet e certifikimit të gjuhës greke dhe siguruan me sukses certifikatën B2 të gjuhës greke.

Sigurimi i kësaj certifikate është i rëndësishëm, pasi hap rrugën nxënësve me origjinë shqiptare të hyjnë në universitete greke dhe pasuron biografinë e të gjithë nxënësve tanë, pasi përbën kualifikim formal në çdo gjykim.

Në shkollën tonë i jipet rëndësi e veçantë mësimdhënies së gjuhës greke. Mësimin e japin mësues me eksperiencë shumëvjeçare. Nxënësit ndahen në grupe me pak pjesëtarë sipas nivelit dhe përgatiten për privimet në mënyrë të përgjegjshme dhe sistematike. Gjithashtu, përveç mësimeve të gjuhës greke, i jepet mundësia nxënësve që të integrohen dhe në seksionin e veçantë të përgatitjes falas jashtë oratit mësimor drejt sigurimit të një dije të shkëlqyer të gjuhës greke.

Urojmë çdo përparim te të gjithë nxënësit tanë dhe të përbëjnë shembuj të ndritshëm për gjithë shkollën për sukseset duke studiuar me vullnet dhe devotshmëri.

Më poshtë paraqiten nxënësit fitues të provimeve të certifikimit të gjuhës greke sikundër edhe nota e vlerësimit:

 

Anastasia Kalanderi, Shkelqyer.

Emiljano Pashollari, Shkëlqyer.

Erisa Vejseli, Shkëlqyer.

Klaudio Ilia, Shkëlqyer.

Lusinda Kushe, Shkëlqyer.

Majk Pula, Shkëlqyer.

Silvia Meço, Shkëlqyer.

Sindi Duro, Shkëlqyer.

Xhuliana Boçi, Shkëlqyer.

Jorgo Papa, Shkëlqyer.

Katerina Ivanova, Shkëlqyer.

Fotini Dhrosu, Shkëlqyer.

Hristjana Sqevi, Shkëlqyer.

Petro Hasanko, Shumë Mirë.

Ganjelo Rama, Shumë Mirë.

Vasiliqi Zilfaj, Shumë Mirë.

Tajo Hunda, Mirë.

0-02-05-b78040adc3e628db740f61ceed7deb29
bottom of page