top of page

Festa e Tre Ierarkëve në shkollën tonë

Më 29 janar nderuam në shkollën tonë Tre Ierarkët për të gjitha ato që ofruan arsimit. Nxënësit kënduan për virtytet që shenjtorët përcjellin, recituan poezi dhe dramatizuan një moment nga  jeta e tyre shkollore me në qendër jetën dhe veprën e Tre Ndriçuesve të Botës.

bottom of page