top of page

Seminar në Gjirokastër për ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Greke

Të shtunën 8 shkurt 2020 një grup i nxënësve tanë maturantë patën mundësinë të ndiqnin seminarin që organizoi Departamenti i Gjuhës Greke të Universitetit të Gjirokastrës në bashkëpunim me Konsullatën Greke në Gjirokastër dhe kontributin e Universitetit të Maqedonisë Perëndimore, me pikënisje ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Greke. Mundësi të tilla zgjerojnë horizontet e nxënësve tanë dhe i drejtojnë gradualisht kundrejt jetës akademike.

bottom of page