top of page

Konkurs i Letërsisë dhe Poezisë adoleshente

Adhurues i gjuhës angleze, Petro Hasanko shkruajti tre poezi me shumë pasion dhe entuziazëm. Shkak qëndroi pjesëmarrja e tij në konkursin e letërsisë adoleshente dhe poezisë dhe këto tre prova është vetëm fillimi!

bottom of page