top of page

Fjalim me temën: «Prindërit dhe Fëmijët - një Marrëdhënie e Vështirë»

Të dielën, më 4 nëntor 2018, në Kishën e Shenjtë të Shën Haralambit, kishim rastin të diskutonim me znj. Hara Voinesku çështjen e marrëdhënies së vështirë midis prindërve dhe fëmijëve. Llojet e ndryshme të prindërve u gjallëruan përmes fotografive dhe fjalëve me eksperiencë të znj. Voinesku, ndërsa në fund iu dha mundësia të gjithë atyre që dëshironin të drejtonin pyetje dhe të shprehnin shqetësime. Në të njëjtën kohë, fëmijët u aktivizuan me kreativitet! Zonja Hara Voinesku është Këshilltare e Shkollës e N. Ahais-ë.

bottom of page