top of page

Kujtojmë dhe përmallohemi...

25 mars. Ditë që Kisha jonë feston Ungjillëzimin e Hylindëses nga Kryeengjëlli Gabriel dhe Ditë feste Ndërkombëtare të Helenizmit. "Ky popull nuk gjunjëzon për veç se para të vdekurve të tij". Sepse ka shpirt dhe Krisht dhe Shënmërinë Nënë! Kujtojmë dhe përmallohemi, por qëndrojmë në shtëpi, me dëshirë në zemër që vitin tjetër të festojmë 200 vitet me më shumë lavdi dhe shkëlqim. Siç i takon luftërave të tilla!

bottom of page