top of page

Videotelefonatë lidhur me shkrimin e librave dhe profesionin e aktorit

Të hënën 4 nëntor viti i dytë i gjimnazit pati mundësinë të bashkëbisedonte me z. Konstantinos Kromidhas, i cili është aktor dhe ka shkruajtur disa libra. Nxënësit i drejtuan pyetje z. Konstandinos që kishin të bëjnë me profesionin e tij dhe shkrimin e librave. E falenderojmë përzemërsisht dhe urojmë edhe për realizimin e mundësive të tjera bashkëbisedimit me të.

Βιντεοκλήση σχετική με τη συγγραφή βιβλί
bottom of page