top of page

AKTIVITETET

Biblioteka

Në vitet e fundit, funksionon në shkollën tonë një bibliotekë e pasur.Nxënësit  kanë mundësi të zgjedhin, marrin dhe lexojnë libra nga një koleksion shumë i pasur (letrar, shkencor, fetar, etj.). Nëse qëndron thënia " libri i mirë të udhëton", atëherë fëmijët në shkollën tonë mund të bëjnë shumë udhëtime të bukura ...

bottom of page