top of page

Transporti

Nxënësit e kolegjit tonë mund të transportohen në dhe nga shkolla jonë me autobuza që janë dhënë në mënyrë specifike për këtë qëllim. Autobuzat tanë, në konsultim me drejtorinë për menaxhimit e intenerarëve të lëvizjes së nxënesve, mund t'u shërbejnë atyre në mënyrë të sigurtë dhe të përgjegjshme. Të theksojmë se çdo autobuzë përmban  dhe shoqëruesin përgjegjës. 

bottom of page