AKTIVITETET

Çertifikimi në Gjuhën Greke

Shkolla jonë ofron mundësinë tek kushdo që dëshiron të bëjë kurse falas për të marrë një diplomë në gjuhën greke. Një diplomë që është shumë e nevojshme për çdo kandidat student të huaj të universiteteve të Greqisë. Mësimet zhvillohen nga mësues me përvojë dhe të trajnuar të shkollës tonë.