top of page

Për prindërit

Karakteristikat që  na dallojnë:

  • Seksione të vogla dhe homogjene.

  • Mësues me studime dhe përvojë në universitetet evropiane.

  • Përgatitje e plotë pa nevojën e kurseve suplementare për diplomimin në gjuhët e huaja dhe aftësive kompjuterike dhe për pranim në universitetet e Shqipërisë dhe Evropë

  • Orientim profesional me ndihmën e këshilltarëve dhe psikologëve të veçantë.

  • Bashkëpunim efektiv me prindërit përmes platformës online Edu4School dhe informim i përditshëm mbi mungesat, sjelljen dhe performancën e nxënësve.

  • Ambienti paqësor pa diskriminim.

  • Mjete perfekte dhe moderne. 

  • Transportimi i sigurt dhe cilësor i nxënësve me autobusët e shkollës.

bottom of page