top of page

AKTIVITETET

Sporti

Shkolla dhe sporti shkojnë së bashku! Për këtë arsye, çdo vit Kolegji “Frymë Dashurie”  ofron shumë lojëra miqësore me shkollat e tjera të zonës. Ekipet e futbollit, të basketbollit dhe të volejbollit luftojnë shumë, por gjithmonë në kontekste sportive dhe të ndershme. Ata zakonisht fitojnë, por kur humbasin, ata e njohin dhe e përgëzojnë kundërshtarin...

Më posht paraqiten disa fotografi të ndryshme sportesh

bottom of page