top of page

Mësimi i Street hockey

Është një sport i ri është një mënyrë alternative të hokey mbi akull. Nxënësit tanë përshtaten me të rejat e fundit në fushën e sportit dhe paralelisht argëtohen dhe ralaksohen në mënyrë krijuese tek mësimi i edukimit fizik. Shfytëzimi i metodave origjinale të stërvitjes i orienton nxënësit tanë drejt dedikimit më të lartë në procesin e të nxënit.

bottom of page