top of page

AKTIVITETET

Grupi i Robotikës

Tre vitet e fundit, shkolla jonë jo vetëm merr pjesë, por madje dallohet në konkursin e robotikës për gjithë Greqin i cili zhvillohet në  Selanik. Qëllimi i grupit të Robotikës është që të argëtohen nxënësit duke mësuar a) Të kryejnë një kërkim shkencor për një temë të veçant, b) Të mendohen dhe në fund të prodhojnë zgjidhje për problemet reale c) të programojnë robotin  për të kryer detyra të ndryshme - misione. Nxënësit  mësojnë të bashkëpunojnë dhe të garojnë në mënyrë të tillë që të bëhen më të mirë çdo herë.

Më poshtë paraqiten fotografi të ndryshme të grupit sonë

bottom of page