top of page

AKTIVITETET

Ekskursione edukative dhe Konferenca

QKDP  (Qëndra e Këshillimit dhe Drejtimit Profesional), programet e shumta evropiane - arsimore (INCLUDU dhe Universities4EU) si dhe leksione të shpeshta arsimore (p.sh. ndihma e parë, vështirësi në të mësuarit) janë disa nga mundësitë e shumta për trajnimin e nxënësve. Këto mundësi nuk mungojnë gjithashtu për mësuesit. Seminare, konferenca, leksione nga pedagogë të universiteteve synojnë të thellojnë të kuptuarit e çështjeve kritike që mësuesit ballafaqohen çdo ditë.

0-02-05-07692b825b32bfa03abd7ed57ef10668

9 shkurt, 2020

Seminar në Gjirokastër për ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Greke

Të shtunën 8 shkurt 2020 një grup i nxënësve tanë maturantë patën mundësinë të ndiqnin seminarin

74489727_1394425430732471_66246441353011

15 nëntor, 2019

U bënë 20 vite që nga hapja e Qendrës "Ungjillëzimi"

Në nëntor bëhen 20 vjet nga hapja e Qendrës Orthodhokse Diagnostike “Ungjillëzimi”, një kontribut i rëndësishëm

bottom of page