top of page

AKTIVITETET

Kori

Pika e referencës të shkollës tonë është kori. Ai numëron mbi njëqind nxënës dhe  merr pjesë në të gjitha festat e mbajtura nga kolegji. Veçanërisht e madhe është gama e këngëve që ai paraqet siç janë këngë fetare, patriotike dhe të tjera. Vlen ta dëgjosh dhe të bëhesh një pjesëtari tij!

DSC01393.JPG.jpg

25 mars, 2020

Kori ynë

kujton...

Kori ynë kujton, feston, nderon

dhe frymëzohet! “Lavdi atyre

që në jetë vendosën të ruajnë Thermopile”

bottom of page