top of page

AKTIVITETET

Edukimi Mjedisor

Mësojmë rreth mjedisit, mësojmë rreth natyrës, mësojmë për botën në të cilën jetojmë. Të gjitha këto mësohen përmes aktiviteteve të shumta të organizuara në bashkëpunim me qendrat mjedisore, siç janë ato në Kastoria dhe në Igumenicë. Nxënësit marrin njohuri mjedisore dhe edukim të integruar nëpërmjet ushtrimeve shumë interesante dhe interaktive.

bottom of page