top of page

U shpallën rezultatet e provimeve të maturës për lëndën e Anglishtes.

Përgëzojmë nxënësit e Kolegjit "Frymë Dashurie" për suksesin e tyre në lëndën e Anglishtes. Vlen të përmendet se 10 nga 18 nxënës të Gjimnazit të Përgjithshëm u vlerësuan me 10(dhjetë), ndërkohë që mesatarja e klasës ishte 9,16. Urojmë po të njëjtat buzëqeshje edhe në rezultatet   e lëndëve të tjera, tek sa  provimet vazhdojnë. Për rezultatet mund të kontaktoni me sekretarinë e shkollës.

DSC09106.JPG
bottom of page