top of page

Leksion me temë: «Disleksia, vështirësi në të nxënit, çrregullim i vëmendjes, Test dhe metoda Pavlidhi»

Një grup pedagogësh nga shkollat "Frymë Dashurie" në Gjirokastër dhe Mesopotamam patën mundësinë të merrnin pjesë në leksionin mbi Dysleksinë, Vështirësitë e të mësuarit, Deficiti i vëmendjes dhe Testin dhe Metodën e Pavlidhis, që u zhvillua të hënën pasdite 24-9-2018 në Akademinë Pedagogjike Zosimea në Janinë. Nevojat e veçanta mësimore janë pjesë përbërëse të procesit arsimor dhe mësuesit duhet të përditësojnë njohuritë e tyre për t'iu përgjigjur nevojave që lindin.

bottom of page