top of page

Konkurs Ndërkombëtar Matematike «Kangaroo»

Κολλέγιο Πνοή Αγάπης (Kolegji Fryme Dashurie) eshte qëndër e autorizuar per Konkursin e Matematikës “Kangaroo”
Konkursi “Kangaroo” ka për bazë një testim i cili kryhet njëherësh në të paktën 90 vende të botës. Testi “Kangur” është ndërkombëtar dhe konkursi organizohet me të njëjtat rregulla në të gjitha vëndet pjesëmarrëse në të.

Në vitin 2020 konkursi do të mbahet më 21 mars, e shtunë, në orën 10:00 të mëngjesit. Kohëzgjatja është 90 minuta.
Regjistrimet kanë filluar. Një nxënës konsiderohet i regjistruar vetëm kur ka paguar tarifën e regjistrimit, që është 500 lekë (pesëqind lekë). Pagesat e nxënësve do të bëhen në numrin e llogarisë së konkursit, administruar nga SHSHM (AMA), ose tek sekretaria e Kolegjit "Fryme Dashurie".
Përgjigjet e Konkursit do t’u dërgohen shkollave 30 ditë pas ditës së Konkursit dhe/ose do të hidhen në faqen e internetit të Konkursit Kangaroo Albania
www.kangaroo.al ose/dhe të SHSHM www.ama.org.al

bottom of page