top of page

Ekskursin pik nik në Pepel

Të Hënën e Shpirtit të Shenjtë kaluam kohë të lirë para provimeve verore dhe testet e tremujorit të fundit. Hëngrëm në tokë, kërcyem, luajtëm, kënduam! Më kryesorja nga të tëra, dita filloi me Meshë të Shënjtë për këtë festë të madhe të Orthodhoksis tonë!

bottom of page