Ekskursin pik nik në Pepel

Të Hënën e Shpirtit të Shenjtë kaluam kohë të lirë para provimeve verore dhe testet e tremujorit të fundit. Hëngrëm në tokë, kërcyem, luajtëm, kënduam! Më kryesorja nga të tëra, dita filloi me Meshë të Shënjtë për këtë festë të madhe të Orthodhoksis tonë!