top of page

Konkurs i Përgjithshëm Grek i Letërsisë e i Tregimit dhe Poezisë Adoleshente

Konkursi u drejtohet nxënësve të arsimit parauniversitar dhe përfshin dy kategori:

a) Kategoria e tregimit adoleshent

b) Kategoria e poezisë adoleshente

Afati i fundit i paraqitjes së kërkesave është 31 Janari 2019 (vula postare). I jepen cdo vit nxënësve të dalluar të shkollës 9-vjeçare ose gjimnazit të përgjithshëm profesional çmimi i parë, i dytë dhe i tretë. Informacione shtesë për konkursinin jepen në faqen http://educircle.gr/pentzikis/ dhe në shkollën tonë përditë.

bottom of page