top of page

Çertifikata e Arritjes në Gjuhën Greke të Universitetit të Selanikut

Me shumë gëzim u realizua ndarja e çertifikatave të Gjuhës Greke për nxënësit që arritën të kalojë provimet që zhvillohen çdo vit nga Universiteti i Selanikut në Gjirokastër. Me këtë certifikim, nxënësit shqiptarë zotërojnë kualifikimin themelor të nevojshëm (së bashku me diplomën të shkollës së mesme) për pranim në universitetet greke. Tek nxënësit tanë të cilët mungojnë nga fotoja, sepse ata tashmë janë duke studiuar në universitetet greke me ndihmën kësaj certifikate, ne urojmë studime të mbara! Gjithashtu theksojmë se çertifikata e gjuhës greke e lëshuar nga Universiteti i Selanikut njihet në të gjithë Evropën si dëshmi e njohjes së gjuhës greke sipas kuadrit e përgjithshëm për gjuhët e huaja.

bottom of page