top of page

Pjesëmarrje në konkursin “Kanguro”

Kolegji ynë kishte nderin dhe gëzimin të shpërndajë certifikatat për pjesëmarrjen në konkursin matematikor “Kanguro”. Përgëzime nxënësve që morën pjesë dhe u dalluan dhe le të rezultojë pjesëmarrja dhe suksesi i tyre në pjesëmarrje dhe suksese të ardhshme të të gjithë nxënësve tanë.

bottom of page