top of page

Mesazhet e nxënësve tanë, por kryesisht besimi dhe suksesi i tyre gjithmonë na prekin: 

Çdo vit mjaft nxënës tanë na besojnë për përgatitjen e tyre për certifikimin ndërkombëtar të dijes së tyre mbi gjuhët e huaja. Dhe shkolla jonë i përgjigjet këtij besimi dhe merr përsipër kaq përgatitjen,aq  edhe proçesin e regjistrimeve për certifikatat e gjuhëve të huaja. Dhe kur rezultatet janë pozitive atëherë gëzimi i të gjithëve, nxënësve, mësuesve dhe familjes është shumë i madh! Dhe më tepër i madh kur performanca e tyre në provime është e shkëlqyer. Nxënës ju falenderojmë për idenë e bukur!

bottom of page